fbpxבתי תפילין בהזמנה מראש

2,850.00

בתי תפילין בהזמנה מראש עם כל ההידורים שקיימים,מקשה אחת השגחה של הבד”ץ העדה החרדית מתחילת העיבוד.

העיבוד:

*כל העיבוד והייצור,עשיית הריבוע והשי”ן וצביעת הבתים, הכל נעשה בעבודת יד.

*הכל נעשה לשם קדושת תפילין.

*הכל נעשה ע”י ישראל גדול המצווה על הקשירה.

*עור הבתים התיתתורא והמעברתא נעשה מעור בהמה טהורה.

*העורות מיובאים מחו”ל ללא חשש בהמת בכור .

*העורות מגיעים בהקפאה ללא חשש שתחילת העיבוד היה ע”י גוי .

יצירת בתי תפילין:

*ארבעה הבתים בתפילין של ראש פרודות לגמרי וללא דבק כלל.

*המחיצות הפנמיות בתפילין של ראש מגיעות עד מקום התפר.

*מחיצות הבתים בתפילין של ראש וכן הבית בתפילין של ראש וכן הבית בתפילין של יד שלמים לחלוטין מבפנים ומבחוץ ללא קרע או נקב.

עשיית השי”ן:

*משיכת הש”ן נעשית כולה בעבודת יד ולשמה.

*במחיקת השי”ן בודקים שלא נשאר שום היכר כלל ונזהרים אפילו בבליטה של משהו.

*לאחר עשיית השי”ן מייפים את השי”ו בזהירות ללא שום חשש של חוק תוכות.

ריבוע הבתים:

*עשיית הריבוע נעשית ללא כח חשמל כלל, אלה בכח גברא ולשמה.

*דיוק מרבי בריבוע עד פחות מאחוז אחד מהריבוע.

*בתי תפילין מרובעים מהעור עצמו בלבד,ללא שום חסרון של פגימה כשיעור יותר מחגירת ציפורן,וללא השלמה ע”י חומרים אחרים

*השחרת וצביעת הבתים נעשית בעבודת יד ולשמה.

*החריצים בבית של ראש הם מחיצות הבתים עצמם ולא חריץ מדומה

*גיד התפירה בתפילין של ראש עובר ומפריד בין בית לבית להיכר שהתפילין פרודות ,וניכר מבחוץ.

 

קטגוריה:
לוגו של וואטסאפ
גלילה למעלה
דילוג לתוכן