fbpxשביעי - צילום אודי ציטיאט

ספר הספרים – שער הרחמים

“הופתעתי לגלות סימני צמיגים על ספר התורה. מתברר שהחיילים הנאצים היו דורסים אותו עם משאיות כדי לזלזל בקדושי ישראל. הצלחתי למחוק את החרפה, וכיום קוראים בספר הזה בבית הכנסת” • רחמים חאוי מציג את הסיפורים הנסתרים מאחורי מוזיאון ספרי התורה בירושלים.

קרא עוד »
צילום שלומי כהן

דברות קדש מלהבות אש

מתימן סחופת הצרות של לפני אלף שנה, מצרפת השבעה של לפני שמונים שנה, מאשכנז בימי תור הזהב היהודי ומעיראק של ימי הפרעות | מהורים שכתבו בשביל בנם המפונק, ומקהילה שרק רצתה לכבד את הרב
סיפורי הפלאות מאחורי אוצר ספרי התורה של רחמים חאוי בירושלים

קרא עוד »

כתיבת האותיות העקומות הלפופות והמשונות

הדין ספר תאגי דאסיק עלי הכהן מן שתים עשרה אבנים שהקים יהושע בגלגל ומסרו לשמואל, ושמואל מסרו לפלטי בן ליש, ופלטי בן ליש מסרו לאחיתופל, ואחיתופל מסרו לאחיה השילוני, ואחיה השילוני מסרו לאליהו, ואליהו מסרו לאלישע, ואלישע מסרו ליהוידע הכהן, ויהוידע הכהן מסרו לנביאים, ונביאים קברוהו באסקופת בית מקדשא

קרא עוד »

קיצור תולדות הכתב הספרדי

מכתבי יד רבים שראינו, בעיקר ספרי תורה ותנ”ך (המכונה “מקדשיה”) שנכתבו במשך מאות שנים, צורת האותיות דומה להפליא מכתב לכתב, כאילו נכתבו כולם בתקופה אחת בהנחיית מלמד אחד. ונראה לבאר זאת ע”פ דברי הרדב”ז שכתב על הכתב השומרוני (בזמנו, לפני כחמש מאות שנה) שלא נשתנה מאז עזרא הסופר, כיון שהשומרונים לא עברו טלטלה ותמיד שכנו במקומם על מי מנוחות.

קרא עוד »
פיטום הקטורת – למנצח

האם מותר לכתוב פסוקים כדי לתלות על הקיר?

בזמן האחרון, נתפשט מנהג למסגר פרשיות של “אשת חיל” בכתב אשורית על קלף ובדיו כשר ולתלות על הקיר. במאמר זה אנסה לברר האם דבר זה מותר וכן דינו של כתב אשורית בכלל, כגון: דברי חול (בשלטים, עיתונים וכד’), דברי קדושה (לרקום הברכה על הטלית, לתלות ברכת הבית, אשת חיל, קמעות), פסוקים בודדים (במודעות, הזמנות וכיו”ב), ובתשמישי מצווה (גטין, כתובות).

קרא עוד »
לוגו של וואטסאפ
Scroll to Top
דילוג לתוכן