fbpx

ספרי תורה מהודרים

מכירה וקניית
ספרי תורה משומשים​

תיקים לספרי תורה

מגילות ספרי
הפטרות ומזוזות

תפילין וטליתות

מכון סת"ם

אחריות ואיכות

קטגוריות מוצרים

ספרי תורה ירושלים

מכון ספרי תורה ירושלים פועל מספר שנים בתחום הסת”ם בארץ ובעולם.
במשך שנות פעילותנו אנו משרתים מרבני קהילות בארץ ובעולם בכל הקשור לתשמישי הקדושה הנצרכים בקהילותיהם ועד לקוחות פרטיים החפצים להדר במצוות הסת”ם.

הסכמות מרבנים

מצווה מן המובחר שיכתוב בעצמו את התורה בדיו על קלף. אבל אם אינו יודע לכתוב, או שהוא טרוד במלאכתו ואין לו פנאי יקנה ס”ת וישאיר לכתוב את “לעיני כל ישראל”.

למכון ספרי תורה ירושלים המלצות והסכמות מגדולי ישראל ורבני קהילות בארץ ובעולם.

מבצע החודש

מעניין

חם על המדף

לוגו של וואטסאפ
גלילה למעלה
דילוג לתוכן